Empresa

Sobre Graexca

Graves i Excavacions Castellot, SA, és una empresa constructora dedicada al sector d’obra civil pública i privada. Va ser fundada pel Sr. Antonio Solanas amb una trajectòria amb més de 45 anys d’experiència. Això ens ha posicionat en el nostre sector com una empresa de referència altament especialitzada.

Servei, compromís, qualitat i responsabilitat: els nostres valors 

Uns constructors amb experiència

Graves i Excavacions Castellot, S.A. fa més de 45 anys que es dediquem al sector de l'obra pública.
Professionalitat, serietat, rigor i amb una alta vocació de servei cap als nostres clients.

2 plantes de procés i laboratori propi

Dues plantes de trituració, classificació i rentat d'àrids, situades a Puigreig i Merlès i laboratori propi per al seguiment dels processos. ISO 9001 i Marcatge CE.

Compromesos amb el medi ambient

Diposem de la ISO 14001. Treballem activament per a minimitzar l’impacte medi ambiental que les nostres activitats i instal·lacions puguin generar.

Sistemes de gestió de qualitat i certificacions

Tenim implantat un sistema de gestió de qualitat segons la Normativa ISO 9001

Un valor a destacar és que disposem de Marcatge CE, certificació indispensable perquè puguem comercialitzar l’àrid a empreses que necessiten que el producte compleixi un seguit de requisits essencials de la normativa de productes de construcció. Actualment l’empresa OCA ens certifica que el control de producció a fàbrica es realitza d’acord amb les normes de qualitat.

Disposem de laboratori propi per a fer el seguiment continu de cadascun dels processos de fabricació, tant de matèries primeres com de productes elaborats.

 

Sistemes de gestió de qualitat i certificacions

La preservació del medi ens preocupa

La preservació del medi és una preocupació cada cop més rellevant dins el sector. Diposem de la ISO 14001 on ens obliga a treballar activament per a minimitzar l’impacte medi ambiental que les nostres activitats i instal·lacions puguin generar, preservant al màxim el medi d’on n’extreiem les matèries primeres.

La norma UNE-EN ISO 14001 és una norma internacional que estableix com implantar un sistema de gestió ambiental eficaç. La norma està dissenyada per aconseguir l'equilibri entre rendibilitat econòmica i un mínim impacte ambiental, buscant el compromís de tota l'organització per aconseguir els dos objectius.
 

La preservació del medi ens preocupa
Adherids al Gremi d'Àrids de Catalunya: tot avantatges

Adherids al Gremi d'Àrids de Catalunya: tot avantatges

Estem associats al Gremi d’Àrids de Catalunya. Això ens permet disposar d’avantatges en la contractació de serveis com assegurances, proveïdors de material i d'energia, auditories i assessorament en temes econòmics, fiscals, laborals, ambientals i de comunicació.