Avís legal

Totes i cadascuna de les planes web localitzables sota els dominis graexca.com i els seus respectius subdominis i subdirectoris, així com el seu contingut, son propietat de Graves i Excavavions Castellot, amb domicili social Av. Pau Casals, 46, 1er 08513 PRATS DE LLUÇANÈS, amb NIF A58086026

L'accés al lloc web i la utilització dels seus continguts i serveis, s'ha d'efectuar d'acord amb la Iegislació
vigent en materia de marques, noms comercials, patents, propietat intellectual i industrial, i serveis de la
informació, així com qualsevol legislació concordant aplicable.